Všechno má svá pravidla

Všeobecné podmínky túr a kurzů vedených horským vůdcem Alphaguide (dále jako AGS), UIAGM

1. Horolezecké kurzy jsou vedeny horským vůdcem UIAGM nebo horským vůdcem - aspirantem UIAGM. Výstupy a kurzy v horském prostředí jsou vedeny výhradně horským vůdcem UIAGM, nebo horským vůdcem UIAGM - aspirantem.

2. Pokud vůdce túru/kurz přeruší, nebo ukončí z důvodu počasí, přání klienta, nebo v důsledku nezpůsobilosti klienta pro daný výstup, zůstává dohodnutý tarif nezměněný.

3. Túra /kurz se dojednává předem. Při rezervaci dohodnutého termínu se skládá částka odpovídající 50% - 100% z celkové dohodnuté ceny na účet 1456825013/3030 jako závazné potvrzení rezervace.

4. Při uzavírání dohody se vždy dozvíte kdo povede váš výstup/kurz , kde a kdy bude váš výstup nebo kurz zahájen.

5. Při dojednávání podrobností k výstupu/kurzu je klient povinen upozornit na zdravotní obtíže, které mohou ovlivnit průběh túry/kurzu (epilepsie, srdeční obtíže, astma, apod.).

6. Pokud se klient nedostaví na dohodnuté místo zahájení túry/kurzu, nebo se dostaví a túra je zrušena z důvodu nezpůsobilosti hosta k zahájení túry/kurzu, účtuje AGS 100 % celkové dohodnuté částky. Případně jsou klientovi extra účtovány související náklady (transport, lanovky nebo storna na ubytování). 

7. Pokud je túra/kurz stornována včas, tj. do 14 dnů před zahájením túry/kurzu ze strany objednávajícího, účtuje AGS 50 % z celkové dohodnuté částky. Případně jsou klientovi extra účtovány související náklady (transport, lanovky nebo storna na ubytování).

8. Pokud je túra/kurz stornována později než 14 dnů před zahájením túry/kurzu ze strany objednávajícího, účtuje AGS 75 % z celkové dohodnuté částky. Případně jsou klientovi extra účtovány související náklady (transport, lanovky nebo storna na ubytování).

9. Pokud se túra/kurz neuskuteční vinou AGS, je záloha vrácena v plné výši.

10. Pokud je pro realizaci túry/kurzu nevhodné počasí, může být výstup/kurz přeložen podle dohody na nejbližší volný termín.

11. Tyto podmínky jsou platné pro všechny výstupy/kurzy realizované AGS.

12. V průběhu vedení výstupů přebírá za klienta vůdce odpovědnost vyplývající ze statutu vůdce UIAGM. Horolezectví a skialpinismus jsou nebezpečné sporty a proto jsou všichni klienti AGS povinni sjednat své osobní úrazové pojištění a pojištění léčebných výloh odpovídající plánovanému druhu aktivit.

13. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady vůdce/instruktora aspiranta na ubytování, stravu a využití lanovek. Doprava do oblasti je hrazena podle lokality zvlášť, nebo je řešena společnou dohodou.

14. Na túrách a kurzech počet klientů na jednoho vůdce nepřesahuje následující doporučené limity UIAGM.

Skalní lezení

Výukové kurzy skalního lezení a lezení na umělé stěně max. 6 frekventantů

Lezení v ledu

Výukové kurzy lezení ledů max. 4 frekventantů

Mix skála /led

Zajištění výstupů v mixu, ledu max. 2 klienti na jednoho vůdce

Písek

Zajištění výstupů na pískovci max. 2 klienti na jednoho vůdce

Kurzy lezení na pískovci

Výukové kurzy skalního lezení na písku max. 2 klienti na jednoho vůdce

VHT

Zajištění výstupu v terénu do II UIAA max. 4 klienti na jednoho vůdce

Zajištění výstupu v terénu náročnějším II - III UIAA u výstupů neledovcového charakteru max. 3 klienti na jednoho vůdce

Další

U specifických akcí nebo UIAA IV a víc max. 2 nebo 1 klient na vůdce

Skialpinismus

Výukové kurzy skialpinismu a lavinové kurzy max. 8 frekventantů kurzu

Zajištění skialpinistických túr v neledovcovém terénu max. 8 klientů na jednoho vůdce

Zajištění skialpinistických túr v ledovcovém terénu max. 6 klientů na jednoho vůdce.

14. Cena obvyklá za den služeb horského vůdce UIAGM je min. od 250 EUR / den včetně nákladů vůdce (ubytování, strava). Náklady vůdce na dopravu do místa realizace služby jsou u jednotlivých akcí řešeny individuální dohodou. U vybraných akcí je cena upravena podle náročnosti a charakteru akce.

Cena tedy zahrnuje nejen honorář horského vůdce, ale i veškeré náklady na jeho pobyt a stravu v horách.

Pro výstupy na vrcholy jako jsou např.: Matterhorn či Mont Blanc, se cena sjednává individuálně. 

15. V případě vážného zájmu, klient obdrží "Podrobné pokyny" ke konkrétní naplánované či domluvené akci.

Podrobné pokyny ke konkrétní akci zpravidla obsahují:

charakter akce

program akce

termín (včetně odjezdu a návratu)

místo setkání

rozepsané náklady (co je v ceně nebo případně i další nutné náklady)

způsob platby

nutné vybavení "must have" (případně i další doporučené vybavení)

doporučené či povinné pojištění, doklady či víza

další informace (doprava, stravování, nocleh, doporučené mapy a průvodce, důležité kontakty)

Další nezbytné vybavení lze zapůjčit z naší PŮJČOVNY, nebo síti outdoorových prodejen HUDY

Horští vůdci, s licencí UIAGM/IFMGA jsou zkušení profesionálové s nejlepší kvalifikací pro vedení lidí v horách. Jejich výcvik trvá mnoho let, a schopnosti, které během té doby získají, jsou výjimečné. 

 

 

Naše krédo.

— Fast times can be beaten, but good times last forever! —

 

 

2009 - 2019

— BOUCHNUTÍ DO STOLU —

Skialpová túra, ledy nebo ledovec, alpský vrchol nebo pískovcová spára.
To je zážitek.
Třeba už dozrál čas, si říct, že už nebudete sedět v práci, koukat do počítače nebo se někam štvát.
Na chvíli se zastavte, bouchněte do stolu, sbalte batoh a vyrazte do hor.
Kolikrát se to ještě bude opakovat?