Lezení XP

Lezení XP

Zájemci o tento kurz by měli zvládat lezecký pohyb v tradičních skalních oblastech nevelehorského charakteru.

Náplň:
Problematika lezení prvolezce v přírodním skalním terénu s využitím vlastního jištění, vedení lana, komunikace.
Jištění ve vlastních jistících bodech. Jistící bod, použití vklíněnců, smyček a friendů. Slanění se sebezajištěním.
Jistící stanoviště, problematika jištění ve stanovišti. Spec. techniky na pískovci.
Použití průvodce, orientace a navigace, schematické mapky. Lezecká taktika při tradičním skalním lezení.
Záchrana a sebezáchrana

Absolvent kurzu je schopen samostatného pohybu v tradičních skalních oblastech nevelehorského charakteru.

Lokality:
Skalní oblasti ČR.
Vysočina, Polská žula (Krkonoše), Jizerské hory, Moravský kras, Suché skály,...
Pískovcové oblasti Českého ráje a Polické pánve.

Časový rozvrh kurzu: 3 dny (pá odpoledne, so a ne - 20 hodin praktické výuky a teorie)

Max. počet účastníků: 4

počet osob  cena na osobu
1   12000,- Kč
2   6000,- Kč
3   4000,- Kč
4   3000,-Kč

Cena zahrnuje: zapůjčení materiálu nezbytného pro výuku a HV.

Cena nezahrnuje: ubytování a dopravu účastníků. Společná doprava po dohodě možná.

Podmínkou pro přijetí do kurzu je absolvování základního lezeckého kurzu nebo zvládnutí odpovídajících znalostí a dovedností.
Zkušenost ze zajištěných sportovních cest výhodou.

Podmínky

Podmínky kanceláře horských vůdců Alphaguides