Poslání horského vůdce

30.09.2009 12:55

"Poslaním horského vodcu nie je konať v horách veľké činy, ale umožniť obyčajným ľuďom výstupy, ktoré by bez jeho pomoci ostali pre nich neuskutočniteľné. Horský vodca, kráčajúci na čele svojej skupiny, je naozaj prvý po Bohu, pretože má vo svojich rukách životy ľudí, ktorí mu veria. Rozhoduje. Berie na seba zodpovednosť. A rozhodovať o ľudskom živote, to je predsa výsada Božia. Horský vodca je povznesený nad špinu a zákernosti, ktoré vládnu tam dole. Len zriedka sa stane, že by krása, ktorá ho obklopuje, nedotkla sa aj jeho duše. Nie je svätý, ako rozprávajú legendy, ale nikdy sa z neho nestane lokaj. Jeho povolanie, ak je dobre vykonávané, vyžaduje viac morálnu a intelektuálnu schopnosť, než telesnú silu. A práve z tejto prevahy ducha nad hmotou vyviera jeho statočnosť."


Lionel TERRAY, horský vodca zo Chamonix, 1921 - 1965

—————

Zpět