Ledy v Krkonoších povoleny!

09.12.2010 20:02

Na skále na konci cesty Buď Fit v Labském dole (viz Mapový server) je možné provozovat lezení na vodním ledu. Jelikož se jedná o jedinou lokalitu a navíc v srdci národního parku, je tato aktivita omezena. Denní počet uživatelů je omezen na 16 osob z důvodu malé rozlohy ledopádu a zachování rozumného užívání lokality, která navíc zůstane v přírodním charakteru, tedy bez jakýchkoliv terénních úprav.

Ledopád není určen pro ty, co si lezení „s motykami“ chtějí jen vyzkoušet bez odborného dohledu. Ti, nechť využijí spíše umělých ledových stěn na krkonošských boudách a jiných objektech (Brádlerovy boudy: https://www.bradlerovy-boudy.cz, skála u hotelu Esprit ve Svatém Petru: https://www.hotel-esprit-spindleruv-mlyn.az-ubytovani.info, Luční bouda: https://www.lucnibouda.cz aj.).

Zimní horolezecká činnost se povoluje pouze na zkušební sezónu 2010/2011 a o jejím dalším povolení bude rozhodnuto po skončení průběhu této sezóny.
Podmínky z rozhodnutí Správy KRNAP č. 09385/2010 a registrační systém naleznete zde.

REZERVAČNÍ SYSTÉM: ZDE

Chcete zkusit lézt ledy na Českých horách? 2 hodiny od Prahy? 1 hodinu z Hradce Králové? Na 1 nebo i více dnů? Spojit lezení ledů s pohybem na skialpech? Neváhejte a kontaktujte nás (půjčení vybavení ZDARMA) nebo se podívejte na nše kurzy lezení v ledu a mixech zde.


Foto: Lukáš Neklan

OBTÍŽNOST

Navrhujeme (po domluvě s Josefem Šimůnkem HV):

Obtížnost Buď fitka: WI3 – WI4

Co to znamená?

WI3 Led o klonu 70°-80°, led je kompaktní, strmé pasáže jsou střídány s místy pro odpočinek, kde je dobrá možnost pro založení jištění.

WI4 Konstantní sklon ledu 80°, rampouchy jsou malé.

Stupnice WI

WI (Water Ice) je stupnice, která je více zaměřená na lezení po ledových útvarech, zamrzlých vodopádech, často i mimo vysokohorské prostředí. Vlastní stupně WI vyjadřují obtížnost lezení v ledu, u vyšších stupňů se pro jemnější členění používá znamének plus (+) a mínus (-).

—————

Zpět