Jak blokovat kýbl?

12.10.2010 21:00

Měření blokace lana v kýblu (klasická konstrukce) s HMS karabinou a různými typy lan

Kýbl: SINGING ROCK BUDDY, určený pro lana: 7.8 – 11 mm
Karabina: HYPNOS
Lano: Score 10.1 mm (jednoduché lano) a dvojité/poloviční lano Gemini 7.9 mm (Teflon)

Test č. 1
Různé způsoby blokace lana v kýblu.
Blokovaní lana při zatížení 100 kg (1 kN). Výdrž 1 min.
Následné povolení a rozvázání uzlu po odlehčení zátěže.
Popis:
Kýbl fixován do slaňovacího oka HMS karabinou. Na laně byly proveden různé způsoby blokace.
Způsob č. 1
Kouzelník

Drží a dobře se rozvazuje (uvolňuje) i jednou rukou.
Způsob č. 2
Vůdcovský uzel
Drží, ale pro rozvázání (uvolnění) je zapotřebí dvou rukou.
Způsob č. 3
Poloviční klasická blokace přes tělo karabiny
Drží a dobře se rozvazuje (uvolňuje) i jednou rukou.
Způsob č. 4
Klasická (kompletní) blokace přes tělo karabiny
Drží a dobře se rozvazuje (uvolňuje) i jednou rukou. Nejdříve je však nutné rozvázat pojistku blokace a následně uvolnit vlastní blokaci.

Test č. 2
Různé způsoby blokace lana v kýblu.
Blokovaní lana při zatížení 250 kg (2.5 kN). Výdrž 1 min.
Následné povolení a rozvázání uzlu po odlehčení zátěže.
Popis:
Kýbl fixován do slaňovacího oka HMS karabinou. Na laně byly proveden různé způsoby blokace.
Způsob č. 1
Kouzelník

Drží, ale pro rozvázání (uvolnění) je zapotřebí dvou rukou.
Způsob č. 2
Vůdcovský uzel
Drží a dobře se rozvazuje (uvolňuje), ale je zapotřebí dvou rukou.
Způsob č. 3
Poloviční klasická blokace přes tělo karabiny
Drží a dobře se rozvazuje (uvolňuje) i jednou rukou.
POZOR: Tato blokace byla uvolněna (rozuměj umožňuje odblokování) (dvěma rukama) i pod zatížením 250 kg!
Způsob č. 4
Klasická (kompletní) blokace přes tělo karabiny

Drží a dobře se rozvazuje (uvolňuje) i jednou rukou. Nejdříve je však nutné rozvázat pojistku blokace a následně uvolnit vlastní blokaci.

Test č. 3
Jeden způsob blokace lana v kýblu.
Blokovaní dvojitého/polovičního lana (Gemini 7.9) při zatížení 250 kg (2.5 kN). Výdrž 1 min.
Následné povolení a rozvázání uzlu pod zatížením.
Popis:
Kýbl fixován do slaňovacího oka HMS karabinou. Na laně byl proveden pouze jeden způsob blokace.
Způsob č. 5
Klasická (kompletní) blokace přes tělo karabiny. Povolení blokace pod zatížením.

Drží, ale pro rozvázání (uvolnění) je zapotřebí dvou rukou. Nejdříve je však nutné rozvázat pojistku blokace a následně uvolnit vlastní blokaci.

Pozn:
Pro test byly použité úplně nové lana. Může mít vliv na porovnávání výsledku s použitými lany (s praxí).

Závěr:
Překvapil nás dobrý výsledek blokace kýblu pomocí vůdcovského uzlu. Jeho nevýhoda je však ve složitém způsobu vázání a v povolovaní pouze při úplném odlehčení.
Pro bezpečnost se nám jeví nejbezpečnější používání klasické (kompletní) blokace přes tělo karabiny.
Tato technika blokace dovoluje bezpečně blokovat lano při slanění i při odsednutí prvolezce.
Z hlediska rychlosti jasně vede poloviční klasická blokace přes tělo karabiny. Zde však hrozí uvolnění celé blokace při zatažení za volný konec lana!
Kouzelník sice drží, dá se uvázat jednou rukou, ale těžko se váže těsně za kýblem a dochází tak k popojetí lano, než uzel dojede ke kýblu a začne blokovat.

Blokace lana v kýblu patří k základním dovednostem všech, kteří kýbl používají nebo těch, kteří o jeho pořízení uvažují.

Fotodokumentace:
Způsob č. 1 – Kouzelník >

Způsob č. 2 - Vůdcovský uzel >

Způsob č. 3 - Poloviční klasická blokace přes tělo karabiny >

Způsob č. 4 - Klasická (kompletní) blokace přes tělo karabiny >

Způsob č. 5 - Klasická (kompletní) blokace přes tělo karabiny. Dvojité/poloviční lano. >


Zapsal:
Vojtěch Watt Dvořák (SINGING ROCK, Horský vůdce UIAGM)

—————

Zpět