HARDWARE - kýbl Mascott

08.01.2010 16:56

Alp´Tech Mascott – zkoušeno jen na stěně, lana SINGING ROCK Accord a Glory. V horách bychom to raději zkoušet nechtěli…
 

mínus:
- Velké rozměry a hmotnost.

- Složité zakládání lana pro slaňování a složité dobírání založeného lana.

- Pro slaňování je potřeba poměrně velká síla.

- Nelze slaňovat na dvou tlustých lanech (v režimu samobloku).

- Příliš malé tření při jištění prvolezce – řekli bychom až nebezpečně malé!

- Při jištění druholezce na tenkých lanech přetáčení pramenů lana v drážce jistítka – drážka je moc široká. Při dobírání jen jednoho pramene to způsobí nefukčnost samobloku.

- Složité povolení druholezce.


plus: 

+ Nezničitelný – jednoduchý výrobek.

+ Samoblok při slaňování funguje spolehlivě.

web: www.alptech.fr

 Budeme dále testovat a tento test doplníme o lezení venku a další postřehy.

—————

Zpět