Alphaguides polezou s dětmi na festivalu Dech hor

25.08.2015 21:28

Co tam budeme dělat?

Alphaguides jsou součástí Kondičního víkendového kempu pro děti a mládež v Pasekách nad Jizerou, který se koná tradičně v návaznosti na večerní program festivalu Dech hor – festivalu alpinismu a dalekých cest v Pasekách nad Jizerou.

Zpráva a fotogalerie z akce

Kdy si můžete přijít zalézt?

Jelikož festival je soustředěn na odpolední a večerní hodiny, rádi pomáháme zajistit pro diváky i pestrý celodenní program v podobě kondičního kempu zaměřeného především na děti a mládež a na speciální outdoorové aktivity pod vedením českých profesionálních sportovců.
Alphaguides zajišťují Dopolední lezecký kemp pro děti a mládež.

Cílem je představit dětem jiné sportovní aktivity, než které poznávají ve škole, instruovat je ve správném provádění těchto sportovních aktivit a seznámit je s rizikovými faktory, bezpečností a s postupem první pomoci. Dalším cílem projektu je motivovat děti a mládež k provozování sportovních aktivit, integrovat je mezi další děti a mládež, vést k aktivnímu poznávání přírody a v neposlední řadě poskytnout dětem seberealizaci a větší sebejistotu.

Děti se budou moci účastnit i přednášek na probíhajícím festivalu, kde mohou načerpat inspiraci a nové ideály v podobě úspěšných sportovců.

—————

Zpět