Dušan Stuchlík

Horský vůdce UIAGM

zaměstnáním produktový manager ve firmě Hudysport a.s.
narozen 1963 ve Zlíně, žije v Bedřichově v Jizerských horách
středoškolské vzdělání ekonomického směru
autor vzdělávacího systému ČAHV podle požadavků UIAGM
vedoucí vzdělávání v ČAHV
leze a lyžuje od svých 20 let, horským vůdcem se stal protože má rád hory a lidi a rád s nimi tráví čas, toto povolání je ideální kombinace

ostatní zájmy: lyže, běžky, rugby, plavání, mtb

email: dusan@mountain-guide.cz
tel.: +420 602 260 923

Povídání o mě

Narodil jsem se a vyrůstal ve Zlíně. Hodně času jsem tehdy trávil s babičkou a dědou, protože jsme bydleli všichni společně. Často jsme chodili  do lesa, což u mně vybudovalo kladný vztah k přírodě. Oba prarodiče se narodili na začátku minulého století a to mně hodně ovlivnilo - jejich životní filozofie, pohled na to, co je to moc a co je to málo, co je to hlad apod.

První výlety do hor jsem absolvoval po okolí v Hostýnských vrchů, pak v Beskydech,  kam jsme jezdili s rodiči na lyže do Karlovic. Jako kluk jsem jezdil na vandry a pak postupně na hory - na Fatru, do Roháčů a do Tater. Lézt a lyžovat jsem začal až po vojně ve svých dvaceti letech. Jako kluk jsem vždycky hodně sportoval  - hrál hokej, a později i ragby. U toho jsem zůstal i během vojny v Dukle.

Po revoluci  jsem byl v Chamomix a tam jsem poprvé viděl vůdce. Tehdy jsem si řekl, že to je práce, která by mně bavila, tak jsem za tím šel a podařilo ono se to podařilo! Moje nejoblíbenější oblasti na vodění jsou Chamomix, Mrtvé hory a Vysoké Taury. Chamonix má pro mě obrovského ducha a kouzlo. Přestože je to frekventované středisko, tak tady moc rád vodím – najdeš tady úplně všechno - jak skvělé lyžování, tak hezké kombinované túry, tak i lezení. Mrtvé hory jsou pro mě nejblíže - je to 320 km (z Prahy), je tady spoustu možností kam vyrazit na skialpinistické túry a nachází se tady spousta opuštěných míst, kde nikoho nepotkáš.

V Taurách, které taky nejsou daleko, mám rád oblast okolo Rudolfshuette, která skýtá výborné zázemí pro skialpinistické i ledovcové kurzy. Přes kopec je oblast Grossglockneru, která je u klientů taky hodně oblíbená.

Na vůdcovství mně nejvíc baví neustálé setkávání s novými lidmi. Mám rád hory a lidi a  práce horského vůdce je pro mne v tomto směru ideální kombinací. Klientům se snažím zprostředkovat vždy co nejlepší zážitek z túry, čisté dobrodružství, a taky se snažím je seznámit s místem samotným, jeho kulturou, historií a lidmi.

V horách mám za sebou okolo stovky výstupů, spousty ledovcových túr a více než  500 skialpinistických túr v Alpách. Mým snem je odpracovat si jako vůdce celou sezónu v Chamomix.Something about me

I was born and raised in Zlín. Back then, I was spending lot of time together with my grandma and grandpa as we were all living together. We were often going to woods which awoke a positive relationship towards the nature in me. Both my grandparents were born at the beginning of the previous century which influenced me great deal – their philosophy, view of what is much and what is little, what hunger is like and so on.

I was making my first trips to mountains near Hostýnské vrchy, later in Beskydy where we were going skiing with my parents (to Karlovice). As a young boy I was going hiking and then I gradually began going to the mountains, too – to Fatra, Roháče and Tatras. I began climbing and skiing after military service at the age of twenty. As a boy I always did some sports – I was playing ice hockey and later on rugby. I kept playing it also during the military service at Dukla.

After the revolution I went to Chamonix where I first saw the guides. I said to myself that this is the job which I'd enjoy doing, so I went for it and succeeded! My favourite areas for guiding are Chamonix, Totes Gebirge and Hohe Tauern. For me, Chamonix has a great spirit and charm. Although it is a frequently visited center, I enjoy guiding here. One can find here anything he wants – great skiing as well as climbing and nice combined hikes. Totes Gebirge are closest to me – 320 km from Prague. There are many possibilities of where to go fot the skialpine hikes and there are also many forsaken places where one doesn't meet anyone else.

In Tauern which aren't far, neither, I like the area around Rudolfshuette which provides excellent conditions for the skialpine and iceberg courses. The Grossglockner area is over the hill. This area is also very popular among the clients.

What I enjoy with my job most is meeting new people. I like mountains and people and the job of mountain guide is an ideal combination of both. I always try to provide the clients with the best possible experience from the hike, pure adventure, and I also make effort to acquaint them with the place itself, its culture, history and people.

I have made over a hundred ascents in mountains, lots of iceberg hikes and more than 500 skialpine hikes in the Alps. My dream is to work as a guide in Chamonix for the whole season.