Služby horského vůdce

Co pro vás můžeme udělat?

V rámci našich služeb nabízíme vedení horských a skialpinistických túr v Krkonoších a v alpských oblastech Evropy, ale taktéž i pohořích celého světa.

Skalní lezení

Zajišťujeme lezení ve skalních oblastech ČR (pískovcové i nepískovcové). Jednodélkové i vícedélkové lezení ve skalních a horských oblastech Evropy a USA.

V rámci zajišťování těchto aktivit jsou pro nás směrodatné předpisy a normy ČAHV (České asociace horských vůdců) a UIAGM (mezinárodní vůdcovské asociace), jíž jsme členy.

Alpské túry

Nabízíme vedení na klasických túrách jako je Mt. Blanc, vrcholy ve skupině Mt. Rosa nebo třeba na nejvyšší vrchol Rakouska - Grossglockner.
Dále nabízíme skalnící výstupy v obtížnosti 2 až 8 UIAA v oblasti Vysokých Taur, Bergellu, Dolomit, nebo skupiny Mt. Blanc. V zimním období můžete s námi vyzkoušet lezení ledových strání a stěn.

Chodíme na skialpových lyžích, pohybujeme se na mačkách. Překonáváme ledovce. Používáme lanové techniky.

Horský vůdce Vojtěch Dvořák


Všeobecné podmínky kurzů a túr realizovaných vůdcovskou kanceláří ALPHAGUIDES

V zimním období také nabízíme doprovod na skialpinistických túrách v evropských pohořích včetně Krkonoš a Kanady. Podle vašich přání a schopností.

Veškerá Vaše přání jsou naší prioritou a pokud bude možné je realizovat, rádi Vám vyhovíme. Nicméně je naší povinností zdůraznit, že s přijetím odpovědnosti za vaši bezpečnost, přejímáme i právo konečného rozhodnutí v otázkách ohledně konání túry. Nicméně veškeré takto vzniklé situace řešíme vždy s individuálním ohledem na danou situaci.

Pro konkrétní informace a cenové nabídky nás prosím neváhejte kontaktovat.

Ledovcový kurz na Oberwalder hütte

Mountain guide service

Within our service we offer leading mountain and skialpinist hikes in the mountain areas of Europe but also in the mountain ranges all over the world.
We provide you with climbing in the rock areas of the Czech republic (sandstone as well as non-sandstone), single-pitch or multi-pitch climbing in the rock and mountain areas of Europe, USA and Canada.

While providing these activities we follow the relevant regulations and norms of the ČAHV (Czech Association of the Mountain Guides) and UIAGM (International guides' association) whose members we are.

We offer our leadership on the classical hikes such as Mt. Blanc, the summits in the Mt. Rosa group or the highest mountain i Austria - Grossglockner. We also offer rock ascents with difficulty from very easy to 8 UIAA in the area of Bergell, Dolomites or the Mt. Blanc group. In winter you can try climbing the ice slopes and walls with us.

The general conditions of the courses and hikes carried out by the guiding agency ALPHAGUIDES are here (czech version only).

During winter we also offer to accompany you on skialpine hikes in the European ranges including Krkonoše and in Canada. According to your wishes and abilities.

All your wishes are our priority and if it is possible to fulfill them, we'll be happy to oblige. Nevertheless, our duty is to emphasize the fact that hand in hand with accepting the responsibility for your safety we also accept the right to make the final decision concerning the issues related to performing the hike. Nonetheless, we always deal with all these situations with an individual approach to the given situation.

Contact us regarding the specific information and prize.