Podmínky

Všeobecné podmínky túr a kurzů vedených horským vůdcem Kanceláře horských vůdců Alphaguides (dále jen KHV Alphaguides), UIAGM

 

1. Horolezecké kurzy jsou vedeny horským vůdcem UIAGM nebo horským vůdcem - aspirantem UIAGM. Výstupy a kurzy v horském prostředí jsou vedeny výhradně horským vůdcem UIAGM, nebo horským vůdcem UIAGM - aspirantem.

2. Pokud vůdce túru/kurz přeruší, nebo ukončí z důvodu počasí, přání klienta, nebo v důsledku nezpůsobilosti klienta pro daný výstup, zůstává dohodnutý tarif nezměněný.

3. Túra /kurz se dojednává předem. Při rezervaci dohodnutého termínu se skládá částka odpovídající 50% - 100% z celkové dohodnuté ceny na účet KHV Alphaguides jako závazné potvrzení rezervace.

4. Při uzavírání dohody se vždy dozvíte kdo povede váš výstup/kurz , kde a kdy bude váš výstup nebo kurz zahájen.

5. Při dojednávání podrobností k výstupu/kurzu je klient povinen upozornit na zdravotní obtíže, které mohou ovlivnit průběh túry/kurzu (epilepsie, srdeční obtíže, astma, apod.).

6. Pokud se klient nedostaví na dohodnuté místo zahájení túry/kurzu, nebo se dostaví a túra je zrušena z důvodu nezpůsobilosti hosta k zahájení túry/kurzu, účtuje KHV Alphaguides 50% celkové dohodnuté částky.

7. Pokud je túra/kurz stornována včas, tj. do 48 hod před zahájením túry/kurzu ze strany objednávajícího, účtuje KHV Alphaguides 20% z celkové dohodnuté částky.

8. Pokud se túra/kurz neuskuteční vinou KHV Alphaguides, je záloha vrácena v plné výši.

9. Pokud je pro realizaci túry/kurzu nevhodné počasí, může být výstup/kurz přeložen podle dohody na nejbližší volný termín.

10. Tyto podmínky jsou platné pro všechny výstupy/kurzy realizované KHV Alphaguides.

11. V průběhu vedení výstupů přebírá za klienta vůdce odpovědnost vyplývající ze statutu vůdce UIAGM. Horolezectví a skialpinismus jsou nebezpečné sporty a proto jsou všichni klienti KHV Alphaguides povinni sjednat své osobní úrazové pojištění a pojištění léčebných výloh odpovídající plánovanému druhu aktivit.

12. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady vůdce/instruktora aspiranta na ubytování, stravu a využití lanovek. Doprava do oblasti je hrazena podle lokality zvlášť, nebo je řešena společnou dohodou.

13. Na túrách a kurzech počet klientů na jednoho vůdce nepřesahuje následující doporučené limity UIAGM

Skalní lezení
Výukové kurzy skalního lezení a lezení na umělé stěně max. 6 frekventantů
Lezení v ledu
Výukové kurzy lezení ledů max. 4 frekventantů
Mix skála /led
Zajištění výstupů v mixu, ledu max. 2 klienti na jednoho vůdce
Písek
Zajištění výstupů na pískovci max. 2 klienti na jednoho vůdce
Kurzy lezení na pískovci
Výukové kurzy skalního lezení na písku max. 2 klienti na jednoho vůdce
VHT
Zajištění výstupu v terénu do II UIAA max. 4 klienti na jednoho vůdce
Zajištění výstupu v terénu náročnějším II – III UIAA u výstupů neledovcového charakteru max. 3 klienti na jednoho vůdce
Další
U specifických akcí nebo UIAA IV a víc max. 2 nebo 1 klient na vůdce
Skialpinismus
Výukové kurzy skialpinismu a lavinové kurzy max. 8 frekventantů kurzu
Zajištění skialpinistických túr v neledovcovém terénu max. 8 klientů na jednoho vůdce
Zajištění skialpinistických túr v ledovcovém terénu max. 6 klientů na jednoho vůdce.

14. Cena obvyklá za den služeb horského vůdce UIAGM je 200 EUR / den včetně nákladů vůdce (ubytování, strava). Náklady vůdce na dopravu do místa realizace služby jsou u jednotlivých akcí řešeny individuální dohodou. U vybraných akcí je cena upravena podle náročnosti a charakteru akce.
Cena tedy zahrnuje nejen honorář horského vůdce, ale i veškeré náklady na jeho pobyt a stravu v horách.
Pro výstupy na vrcholy jako jsou např.: Matterhorn či Mont Blanc, se cena sjednává individuálně. Každý účastník takovéto akce bude mít podepsanou smlouvu s KHV Alphaguides a sjednané pojištění.

15. V případě vážného zájmu, klient obdrží „Podrobné pokyny“ ke konkrétní naplánované či domluvené akci.
Podrobné pokyny ke konkrétní akci zpravidla obsahují:

    charakter akce
    program akce
    termín (včetně odjezdu a návratu)
    místo setkání
    rozepsané náklady (co je v ceně nebo případně i další nutné náklady)
    způsob platby
    nutné vybavení (případně i další doporučené vybavení)
    doporučené či povinné pojištění, doklady či víza
    další informace (doprava, stravování, nocleh, doporučené mapy a průvodce, důležité kontakty)

Další nezbytné vybavení lze zapůjčit z naší PŮJČOVNY, nebo síti outdoorových prodejen HUDY.