Lezení na písku v Čechách má svá specifika a vy je s námi můžete poznávat.
Společně strávíme chvíle v bludištích skalních měst Českého ráje nebo polické pánve.
Vystoupíme s Vámi na vrcholy skalních dominant pískovcových měst.
Čekají nás spáry, komíny, rajbsy, hrany a stěny.
Budeme zakládat smyčky a cvakat kruhy. Společně posedíme v kruhu. Možná si budeme společně stoupat na ramena a na hlavu (speciální technika tzv. stavění).

Na vrcholech věží jsou vrcholové knížky. Tam se zapisují prvovýstupy a výstupy na věž. Lezci, kteří na jaře jako první vystoupí na její vrchol, mohou horu pozdravit a zapsat se do této knihy „Hore zdar!“

Možná potkáme ve skalách legendy pískovcového lezení. Extrémní lezce. Lidi s více jak 3000 prvovýstupy na písku (dělníky skal).
Posedíme s nimi v některé z typických českých horolezeckých hospod.

Polezeme společně nejkrásnějších oblastech Českého ráje nebo ve skalách Polické pánve.
Můžeme se drápat spárami nebo balancovat v rajbasech Adršpachu, Teplických skal, Křížového vrchu nebo Bišíku. Krásné lezení je také na Ostaši a jeho okolí včetně významné české boulderingové oblasti Bor a Eldorádo. 
V Českém ráji polezeme na Hrubé skále, Příhrazech nebo na Suchých skalách. (viz přehled terénů)

Známe však dobře i zastrčené a málo navštěvované oblasti jako jsou Kalich, Zbiroh, Drábovna apod.
Rádi si s Vámi dáme sraz na Turistické chatě na Prachově a od tam můžeme vyrazit na dominanty této krásné skalní oblasti.

Lézt s Vámi lehké cesty nám vůbec nevadí. Každá chvíle na skalách a zvláště na těch pískovcovích je pro nás příjemně strávený čas.

Rádi Vám předáme naše zkušenosti. Rádi s Vámi posedíme na vršku některé z věží a rádi Vás uvidíme zas.

V naší nabídce máme a otevíráme letní lezecké kurzy včetně těch na písku a v pískovcových oblastech: (viz kurzy)

Déle nabízíme i ojedinělé akce Spárou s párou nebo Dominátor.

Cena:
Počet osob   cena/osoba/den
1                 5000
2                 2500
 
Cena obsahuje: služby horského vůdce UIAGM a zapůjčení vešekerého vybavení ZDARMA.
 
Max. počet hostů: 2
 Are you dreaming about climbing in Czech Repubic?

Do you want to climb on czech sandstone? We offer our service for climbig in The Bohemian Paradise and others sandstone areas in Czech.

Do not hesitate to contact us. We are looking forward to meet you and show you our unique vertical world.


Sandstone climbing

Climbing on sandstone in Czech Republic has its own specific features which you can get to know with us.
Together we’ll spend some time in the mazes of the rock towns in The Bohemian Paradise or Police basin.
We'll accompany you to the top of the rock beauty spots of the sandstone towns.
We’ll encounter cracks, chimneys, friction climbing, edges and walls.
We'll put in loops and clip rings. We’ll sit together. Maybe we’ll stand on each other’s shoulders and heads (a special technique called "building" in czech).

There are summit books on the tops in which the first ascents and ascents to the tower are recorded. The climbers who first get to its top can greet the mountain and write "Hore zdar!" into the book.
Maybe we’ll meet the living legends of sandstone climbing in the rocks. The extreme climbers. People with more than 3000 first ascents on sandstone (workers of the rocks).
We’ll sit with them in some of the typical Czech climbers' pubs.

Together we will climb in the most beautiful areas of The Bohemian Paradise or in the rocks of Police basin.
We can scramble through cracks or balance in the smearings of Adršpach, Teplické skály, Křížový vrch or Bišík. Climbing is also beautiful at Ostaš and its surroundings, including the Czech bouldering areas Bor and Eldorádo.

In The Bohemian Paradise we will climb at Hrubá skála, Příhrazy or Suché skály. (see terrains overview)
But we also know the forsaken and scarcely visited areas such as Kalich, Zbiroh, Drábovna etc.
We'll gladly meet you at Tourist chalet in Prachov and from there we can set out for the most impressive spots of this beautiful rock area.
We don’t mind climbing the easy routes with you. Any moment spent in rocks, the sandstone in particular, means pleasantly spent time to us.

We’ll gladly share our experience with you. And we’ll like to sit on top of one of the towers with you and then see you again.