Vzadu hora osudu a vepředu ten, který nese břímě.

Vzadu hora osudu a vepředu ten, který nese břímě.

—————

Zpět