Suché skály mají své dominanty a veliké věže.

Suché skály mají své dominanty a veliké věže.

—————

Zpět